صرافی آنلاین آسیا |Sarfi.asia

قیمت سکه | قيمت دلار | قيمت طلا | قيمت ارز | رينگیت مالزي

sarafi asia, asia sarafi, s;i, xgh nghv sarafi.asia

تاسیس صرافی در منطقه آزاد کیش

راهنمای تاسیس صرافی در جزیره کیش

۱- تاسیس صرافی در منطقه آزاد کیش منوط به پیشنهاد سـازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است.

۲- تاسیس صرافی منحصرا” بصورت شرکت تضامنی مجاز است و حداقل سرمایه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد میلیون ریال است .

فعالیت های ارزی در منطقه آزاد کیش

۱- خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سـایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقــالات ارزی در منطقــه آزاد کیـش توسط اشــخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.

۲- نقل و انتقال کلیه ارزهای خارج از کشور به منطقه آزاد کیش به سایر مناطق آزاد کشـــور و خارج از کشور آزاد اســت. نقل و انتقــال ارز به هر شــکلی از منطقه آزاد به ســایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود.

۳- نــرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آنها به ریال در منطقه آزاد کیش بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می گردد.

۴- معـاملات کلیه واحدهــای بانکی در منطقـــه به ریال ایرانی مشــمول مقررات قانون عملیــات بانکی بدون ربا خواهد بود. این بانک ها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایـت رویه های بین المللی بانکی هستند.

۵- موسســات اعتبــاری، مجاز به افتتاح حســاب های قرض الحسـنه جاری و یا حســاب های دیگـر، به ریال و ارز که برداشـت از آنها با چک امکان پذیر است نمی باشند.

۶- واحدهای بانکی می توانند سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به تشخیص خود تعیین و بر اساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران، در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند.

۷- معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کـیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخهای خرید و فروش ارز ،سود تسهیلات اعطایی، براسـاس شــرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعیین می شود.

۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایـت سرمایه را که از طــرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بین المللی اعلام می گردد رعایت نمایند.

مقررات پولی بانکی در جزیره کیش

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>