حواله ارزی tagged posts

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها

بخشنامه بانک مرکزی خطاب به صرافی ها

– صرافی ها مکلفند بابت عملیات خرید، فروش، تبدیل و حواله ای ارزی ، فاکتور سامانه سنا را ممهور به مهر صرافی نموده و به محض انجام معامله در اختیار مشتریان خود قرار دهند. صدور سایر فاکتورها تخلف محسوب می شود.
– مرجع تعیین کننده حد اقل و حداکثر کار مزد قا بل دریافت برای حوا لجات ارزی ، کانون صرافان     ایرانیان خواهد بود که پس از اعلا م در معرض دید مشتریان قرار گیرد.
تبصره ۱: تا قبل از تعیین حد اقل و حداکثر کار مزد با تو جه به عرف بازار و به صورت توا ...

Read More >

اطلاعیه فرودگاه امام (ره ) برای تهیه ارز مسافرتی

در اطلاعیه ای که از سوی فرودگاه امام (ره ) انتشار پیدا کرده است  خواسته شده که حواله ارزی را خارج از شبکه فرودگاه امام (ره ) تهیه کنید

روابط عمومی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) اعلام کرد: تهیه حواله ارزی از شعب خارج از فرودگاه باعث سرعت بخشیدن و تسهیل خدمات ارزی می شود. این روابط عمومی روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت با انتشار اطلاعیه ای از کلیه مسافران خواست قبل از عزیمت به فرودگاه ، به یکی از شعب فروشنده ارز مسافرتی مراجعه کرده و پس از طی مراحل تهیه حواله ارزی، برای دریافت ارز مربوطه به کلیه باجه های بانکهای مستقر در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) مراجعه و ارز مربوطه را دریافت نمایند...

Read More >

صرافی

صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است. پیدایش آن به عنوان یک حرفه را می‌توان ناشی از نیاز مردم به تعیین وصحت وزن و عیار مسکوکات گوناگونی دانست که در قرون پیشین رواج داشتند و ناآگاهی از وزن و عیار صحیح آنها می‌توانست زیان بار باشد.

این حرفه از قدیم در ایران رواج داشت ولی از قرن نوزدهم، هم‌زمان با رشد تجارت داخلی وخارجی، رونق وگسترش بیشتری یافت به طوری که تا پیش از پیدایش بانکداری در ایران صرافان نه تنها در بیشتر شهرهای ایران نمایندگی داشتند ودر تقریباً در سراسر کشور فعالیت می‌کردند، بلکه حوزه فعالیت‌های خود را به بازارهای بین‌المللی (بغداد، هند و روسیه) نیز تعمیم داده بودند.

Read More >