خرید هر افغانی tagged posts

۲۵۰ ریال ایرانی معادل ۱ افغانی شد

اگر بخواهید یک افغانی(واحد پول افغانستان) را از بازار آزاد ارز خریداری کنید باید ۲۵۰ ریال بپردازید.

مطابق تازه ترین گزارش ها از بازار غیررسمی ارز، امروز نرخ خرید هر افغانی معادل ۲۲۰ ریال و قیمت فروش هر افغانی ۲۵۰ ریال بود.

همچنین قیمت خرید و فروش هر روپیه پاکستان نیز به ترتیب ۱۳۰ و ۱۷۰ ریال بود.

لیره سوریه هم امروز ۲۲۰ ریال خریداری و ۲۶۰ ریال فروخته شد.

در میان کشورهای منطقه، کشوری که نزدیک ترین ارزش پول ملی را در مقایسه با ریال ایران دارد، ارمنستان است که هر درام این کشور در برابر۲۸ و ۳۸ ریال ایران خرید و فروش می ...

Read More >